لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

درس ۲۰

فایل های ضمیمه شده

ویژگی منطقه جنوب غربی آسیا

فایل های ضمیمه شده

ویژگی اقتصادی آسیا

فایل های ضمیمه شده

ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا

فایل های ضمیمه شده

محتوای شماره یک

این فیلم آموزش اول جغرافی هشتم می باشد.

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

15:40 چهارشنبه, 12 بهمن 1401


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید