لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

فیلم تدریس فصل 9 قسمت دوم

تدریس علوم هشتم فصل 9 قسمت دوم

فایل های ضمیمه شده

فیلم تدریس فصل 9 قسمت اول

فایل های ضمیمه شده

درسنامه فصل 9 قسمت دوم

قسمت دوم درسنامه فصل 9 مرتبط با فیلم آموزشی فصل 9 قسمت دوم

فایل های ضمیمه شده

درسنامه فصل 9 قسمت اول

فایل درسنامه ازصفحه دوم تا ص4 مرتبط به قسمت اول فیلم آموزشی فصل 9 می باشد.

فایل های ضمیمه شده

تدریس فصل 14 قسمت دوم

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

06:30 دوشنبه, 04 تیر 1403


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید