جزه دسته بندی درس 9تا 16 تاریخ دهم

دانش آموزان پایه دهم در قالب پروژه ی عملی درس تاریخ مطالب درس 9 تا 16 کتاب تاریخ دهم را دسته بندی کرده و در قالب جزوه ارائه داده اند.

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید