لیست مطالب
نمایش 1 - 4 از 4 نتیجه

adjectives

Hello everyone

 I hope that you're having a great time.

 this lesson is about superlative and comparative adjectives.

 Have fun

فایل های ضمیمه شده

sentence structure

hi guys !

today we'll learn some intresting grammar rules !

have fun and don't forget to do the homework :)

 

 

*ps:

there are two misspellings in this video

here is the correct dictation:

imperative

sentences

 

 

فایل های ضمیمه شده

offline class 2

Hi guys !

I hope that you are having a great time !

Enjoy english 

فایل های ضمیمه شده

two verbs in a sentence

Hi guys !

in this lesson we will review and learn how to use two verbs in a sentence . :)

Enjoy English ;)

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

16:32 یکشنبه, 24 تیر 1403


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید