لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

film 3

متن فیلم دوم را حفظ کنيد و صوتتان را به سامانه ارسال کنید

فیلم سوم را پیاده کنید و عکس متن را به سامانه ارسال کنید

فایل های ضمیمه شده

film 3

متن فیلم دوم را حفظ کنيد و صوتتان را به سامانه ارسال کنید

فیلم سوم را پیاده کنید و عکس متن را به سامانه ارسال کنید

فایل های ضمیمه شده

film 2

سلام و خدا قوت

  1. متن فيلم اول را که ارسال کردم حفظ کنيد و صداتونو ضبط کنيد و صوت را براي معلم راهنما ارسال کنيد

نکته: حتما صوت را با نام و نام خانوادگی ارسال کنيد يعني بنویسيد

الفلم الاول. نام و نام خانوادگی

  1. متن فیلم دوم را پیاده کنيد و از نوشتار خود عکس واضح بگیرید و در سامانه ارسال کنيد
فایل های ضمیمه شده

film 1

فایل های ضمیمه شده

film 10

با سلام 

متن فيلم 9 و 10 را تا چهارشنبه حفظ کنيد

شکرا

فایل های ضمیمه شده

آرشیو