لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

دو فایل مرور 3 درس و نمونه سوال

با سلام

2 فایل شامل

ویدئوی مرور 3 درس 

و نمونه سوال 

لطفا برای چهارشنبه نمونه سوال حتما حل شود.

فایل های ضمیمه شده

33.mp4


role play

با سلام

فایل را دیده و برای role play  درس 2 و درس 3 آماده باشید.

فایل های ضمیمه شده

1. تدریس صفات ملکی. 2. کاربرگ درس 3

با سلام

2 فایل پیوست شده است:

1. تدریس see also درس 3: صفات ملکی

2. کاربرگ درس 3

فایل را کامل ببینید.

کاربرگ را حل کنید.

موفق باشید

فایل های ضمیمه شده

lesson 3- part 3& 4

با سلام

2 فایل شامل language melody  و بخش اول گرامر پیوست شده است.

تکلیف:

1. برای بخش language melody  پنج جمله بنویسید.

2. کتاب کار تا پایان صفحه 42 حل شود به جز صفحه 38

فایل های ضمیمه شده

lesson 3- part 2

فایل تدریس صفحات 52 و 53 کتاب پیوست شده است.

برای چهارشنبه با هر یک از عبارات این دو صفحه جمله بسازید.

برای پرسش درس 3 شامل روانخوانی و معنای کلمات هم آماده باشید.

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

16:33 یکشنبه, 24 تیر 1403


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید