لیست مطالب
نمایش 1 - 2 از 2 نتیجه

کار در منزل۱

حمیده:
متن زیر را به دقت بخوانید سپس به سوالات آن پاسخ دهید
????????????????????
مثل آیفون

 آیا هنگام صحبت با تلفن، آیا زمانی که گوشی بر روی آیفون باشد هم همانند زمانی که روی آیفون نباشد صحبت می کنیم؟


عالَم روي آیفون است، هم صوتی و هم تصویري!
یعنی خداوندهم صداي ما را میشنود و هم تصویر ما را میبیند.
او به بندگان خود آگاه است، و بیناست.
پس کمی با احتیاط و با ملاحظه رفتار و زندگی کنیم.

????????????????????

۱.بنظر شما این متن چه ارتباطی به درس اول دارد؟

 

۲.بنظر شما این متن به ادامه آیه قرآن اشاره میکند؟
الف.هو معلوم اینما کنتم
ب.لئن شرکتم لرزیدنکم
ج.هو خیر الحافظین
د.هیچ کدام


آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

16:22 یکشنبه, 24 تیر 1403


لینک زیر، مختص ورودی های جدید می باشد


لینک زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشد


انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید